Fundament for saunahytte

Saunahytten må plasseres på et solid fundament og krever enkel drenering av vann. Kontakt oss for å få
riktige mål og annen relevant informasjon.