Betaling og betingelser

Grillhyttespesialisten.no omtales heretter som «selger» og kunden som «kjøper». Kjøp av våre hytter er regulert etter gjeldene lovgivning i kjøpsloven/forbrukerkjøpsloven. Ved kontraktsinngåelse anses også følgende vilkår for å være godtatt av kjøper:

Betaling
Alle våre hytter produseres på bestilling og må derfor forhåndsbetales. Kjøpet er bindende. Når bestilling er mottatt setter vi igang produksjon og hytten sendes når betaling er registert. Hyttene leveres vanligvis i sesongen (April – November) og leveringstid vil variere med etterspørsel.

Oppdatering – vi har nå begynt å ta inn noen av hyttene til lager og kan i mange tilfeller tilby levering i løpet av veldig kort tid. Kontakt oss for en oversikt.

Mangler
Det er kjøpers ansvar å påse at varen passer til formålet, han plikter å sette seg inn i vedlagt monterings og brukerveiledning.
Ved levering er det kjøpers ansvar å kontrollere varen for synlige skader. Eventuelle transportskader skal rapporteres til selger så fort som mulig og senest innen 14 dager. Eventuelle mangler og skader på varen skal meldes uten ugrunnet opphold. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som skyldes forhold på leverandørs side. Selger vil i et slikt tilfelle fungere som bindeledd mellom partene.

Tvist
En eventuell tvist forsøkes i størst mulig grad å løses i minnelighet. Dersom dette ikke er mulig vil verneting være Oslo tingrett.